Opname

Bekijk hieronder hoe een opname binnen Huize de Veuster verloopt.

Aanvraag

Hoe dien je een aanvraag in?

Behandeling aanvragen

Meer informatie over de behandeling  van je aanvraag kan je hier vinden.

Intakegesprek

Hoe verloopt een intakegesprek?

Werkwijze

De intakeprocedure wordt gecoördineerd door de sociale dienst / psycholoog. Al de gegevens die worden verzameld omtrent een aanvraag worden door de sociale dienst bijgehouden in een dossier dat intern op de server wordt geplaatst volgens de wettelijke normen (cfr. privacybeleid).

De aanvraag kan gebeuren door jou, een familielid, een belangrijke derde (bewindvoerder, diensten DOP, …).

Je moet uitzicht hebben over voldoende financiële middelen, conform de bepalingen in de dienstverleningsovereenkomst van de voorziening. 

Behandeling aanvragen

De sociale dienst verkent jouw aanvraag (financieel, context, …) en vraagt de nodige informatie (verslagen e.d.) om een beeld te krijgen van je situatie.

De psycholoog neemt deze informatie door.

Indien je in aanmerking komt, word je uitgenodigd op het multidisciplinair team voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Je wordt ontvangen door de sociale dienst en krijgt een rondleiding in de voorziening.

Vervolgens vindt het intakegesprek plaats tijdens de multidisciplinaire vergadering in aanwezigheid van o.a. de psycholoog en de psychiater.

Dit team evalueert de kandidatuur.

Als je niet in aanmerking komt voor opname wordt dit je schriftelijk gemeld door de sociale dienst.

Bij een positieve beoordeling, maar geen open plaats, word je op een interne wachtlijst geplaatst. 

Van zodra er een open plaats is in de voorziening wordt er een opnamedatum afgesproken.

Een maand voor de opnamedag worden volgende documenten in orde gebracht door de sociale dienst:

    • de individuele dienstverleningsovereenkomst
    • vragenlijst bij opname
    • administratieve fiche opname

De sociale dienst zorgt voor alle verdere relevante informatie betreffende de geselecteerde bewoner (financiële regeling, foto, verhuis,…).

De sociale dienst zorgt er voor dat de informatie bij de betrokken diensten komen. (psycholoog, administratie, geneesheer en leefgroep).

Opnamedag

In de leefgroep word je opgevangen door de aanwezige opvoeder (iemand van de vaste begeleiding). Je krijgt een rondleiding in de leefgroep.

De medebewoners worden aan jou voorgesteld.

De verdere voorstelling van Huize De Veuster: de andere leefgroepen, de bezigheid, de regels, begeleiders,…. wordt rustig opgebouwd in de daarop volgende dagen.

In de eerste week na opname wordt een medisch onderzoek gepland door de huisarts verbonden aan de voorziening.

Bij de dag van opname heb je medicatie voorzien voor minstens 5 dagen.