Diensten

Huize De Veuster biedt ook heel wat diensten aan. Wij werken o.a. samen met een huisarts, psychiater, psycholoog, kinésist, logopedist, etc.

Meer informatie over onze verschillende diensten kan je op deze pagina vinden.

Huisarts

Lichamelijke problemen spelen vaak een rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van gedragsproblemen. Onze huisarts staat in voor het diagnosticeren en behandelen van deze problemen.

Team

De huisarts, de psychiater en de psycholoog vormen samen het team. Zij bespreken wekelijks problemen van onze bewoners. Een opvoeder van de leefgroep neemt eveneens deel aan het overleg. Ook de bewoner wordt uitgenodigd.

Sociale dienst

De sociale dienst ontfermt zich over de intake, van aanvraag tot eventuele opname (zie opname). Deze zorgt ook voor de contacten met de familie en voert gesprekken met bewoners. Onze sociale dienst organiseert eveneens externe activiteiten en vakanties van de bewoners.

Kinesist

Op voorschrift en advies van de huisarts doen we beroep op een externe kinesist.

Psychiater

Bij probleemgedrag proberen we met onze psychiater de drijfveren ervan te achterhalen. Wij willen het gedrag beter begrijpen en de aanpak en begeleiding hierop afstemmen. Indien dit niet volstaat kan onze neuropsychiater beslissen tot het gebruik van medicatie (psychofarmaca).

Psycholoog

Als pedagogisch verantwoordelijke zorgt de psycholoog voor de individuele begeleiding van bewoners (gesprekstherapie) en voor de opvolging van de zorgplannen. Er wordt gewerkt rond gedrag, innerlijke beleving, communicatieve vaardigheden,… Naast individuele gesprekken zijn er ook contacten met de leefgroep en bemiddelt de psycholoog bij problemen en conflicten.

Logopedist

Op voorschrift en advies van de huisarts of een specialist doen wij beroep op een externe logopedist.