Gebruiker

Meer informatie over de individuele en collectieve inspraak van onze gebruikers kan je hier vinden.

Home

Via deze knop surf je opnieuw naar onze homepage. Van daaruit kan je verder surfen op onze website.

Indivdueel

Meer informatie over het zorgplan, klachten of het individueel aandachtsmoment vind je hier. Nog andere vragen? Neem contact op!

Collectief

Meer informatie over de weekplanning, de bewoners- en gebruikersraad vind je hier. Nog andere vragen? Neem contact op!

Klacht melden

Heb je een klacht, dan kan je contact opnemen onze kwaliteitscoördinator Ellen Heyligen: ellen.heyligen@huizedeveuster.be

Inspraak
Op individueel vlak

Individueel Aandachtsmoment

Je mentor heeft, buiten de dagdagelijkse contacten, één individueel aandachtsmoment met jou per maand. Dit is een moment waarbij de mentor extra tijd voor je maakt. Hiermee bieden wij de garantie dat je kan aangeven wat je goed of wat je minder goed vindt. Jullie kunnen wat bijbabbelen bij een tas koffie maar jullie kunnen er ook voor kiezen om bv. een wandelingetje te maken.

Klachten

Wanneer jij of je familie bij een probleem geen gepaste oplossing kan verkrijgen van de voorziening en dit leidt tot een breuk in het vertrouwen in de aangeboden dienstverlening, kan jij of je familie hiervoor een klacht neerleggen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Zorgplan

Jaarlijks word je bevraagd met je zorgplan. Hierin staat beschreven waarvoor jij ondersteuning nodig hebt. Je kan ook zelf voorstellen doen.

Inspraak
Op collectief vlak

Weekplanning

Elke maandagochtend vindt de weekplanning plaats in jouw leefgroep. Je krijgt op dit overlegmoment informatie over de activiteiten in Huize De Veuster.

Bewonersraad

Per leefgroep is er elke maand een bewonersraad. Hierop wordt algemene informatie i.v.m. onze voorziening gegeven. Je kan hier vragen, voorstellen, problemen en klachten aanbrengen. We werken bewust aan het ondersteunen van de mondigheid van elke bewoner.

Gebruikersraad

Een afvaardiging van bewoners en families zetelt in de gebruikersraad. Informatie en advies als ook medezeggenschap van de gebruiker over de rechten en plichten tussen gebruiker en familie staan hier centraal.

Jaarlijks worden familie of belangrijke vrienden van onze bewoners uitgenodigd op het familiaal overlegmoment. Informatie en overleg in een familiale en hartelijke sfeer staan hier centraal.